Sejm i Senat RP

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
25 października 2015 r.

Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 29 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgu wyborczym nr 6 

 

  
Informacja Burmistrza Opola Lubelskiego dot. publicznego losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Opolu Lubelskiem w sprawie: utworzenie odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opole Lubelskie celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego w sprawie: powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.