Város

Pragnę zaprosić Państwa do wędrówki po Gminie Opole Lubelskie. Wzniesienia Urzędowskie i Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

   fgfdgfg    
   gfg    
       fgf
 gdfg      gdfgdf

z urokliwą doliną Potoku Wrzelowieckiego stwarzają wymarzone warunki do wypoczynku i rekreacji. Na wypoczywających czekają szlaki rowerowe biegnące wzdłuż zielonych terenów, nowootwarte kąpielisko miejskie

  • zlokalizowane na trasie kolejki wąskotorowej Opole-Nałęczów, stawy i lasy... Walory gminy dopełniają wyspecjalizowane gospodarstwa agroturystyczne, gdzie k
  • rólują australijskie strusie
  •  i koniki polskie.

Miłośnicy historii i architektury obejrzą dwory i pałace. Zachęcam nie tylko do poznania uroków naszego terenu, ale do nawiązania kontaktów gospodarczych, handlowych i

 • kulturalnych z lokalnymi mieszkańcami i firmami. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, baza do zagospodarowania, dobre połączenia komunikacyjne tworzą dogodne
 1. fkoelkf
 2. warunki do inwestowania.
 3. Okazją
 4. do
 5.  tego
 6.  typu
 7. spotkań
 8.  może
 9. być
 10.  corocznie
 11.  organizowana
 12.  w okres
 13. ie letnim impreza masowa Jarmark Opolski, kultywująca handlowo-rzemieślnicze tradycje regionu. Święto skupia przedstawicieli biznesu i kultury z terenu Lubelszczyzny, kraju i zagranicy.

Opole

Opole

Opole

OPOLE

OPOLEOPOLEOPOLEOPOLEOPOLEOPOLEOPOLEOPOLEOPOLEOPOLEOPOLEOPOLEOkkkkkkkkkkkkemia kKASJ DISDJS FISFJDSFOSDKJFDSKLFJDSLFJSLDJFSLDJFLSDJFSLDJFSLJFLSJFLSDJFLSDJFLSDJFLSJFLSJFLSJFLSJFLSJDFLSDJFLSJDFLJSFLLDFOPOLE

OPOLE

OPOLE

OPOLE

Treść elementu rozwijanego

OPOLE

Treść elementu rozwijanego