Rada Seniorów

Społeczna  Rada  Seniorów

Opole  Lubelskie                                         

Rada  Seniorów --  powołana dn.30.06.2014r.  jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym dla organów Gminy.
                     
Skład I kadencji Rady Seniorów:
Przewodniczący  –  Antoni Janoszczyk
V-ce przewodniczący -  Adam Piłat
Sekretarz –  Lech Solis
Członkowie –  Jadwiga Adamczyk
Henryk Iskra
Alicja Szafran
Teresa Turska

Zadania  Rady Seniorów:
1) współpraca z władzami Gminy przy rozstrzyganiu istotnych oczekiwań i potrzeb ludzi starszych,
2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
3) wydawanie opinii formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
4) profilaktyka i ochrona zdrowia seniorów,
5) inicjowanie działań na rzecz środowiska osób starszych.

Kontakt: dyżury
w każdy poniedziałek, budynek Urzędu Miasta od  godz. 09;00 do godz. 11;00 pokój 115 (I piętro)
     
1)  Rada Seniorów powołana jest na czas nieokreślony.
2) Skład  Rady Seniorów  powoływany jest na okres kadencji Rady Miejskiej. 
               
Powołanie składu Społecznej Rady Seniorów - 19.01.2015 rok -kadencja II
       
Skład Rady;
Przewodniczący - Antoni Janoszczyk
V-ce przewodnicząca - Jadwiga Adamczyk
Sekretarz - Zygmunt Krzyżanowski
Członkowie - Janusz Łakomy
Zofia Nowaczek
Alicja Szafran
Halina Złotucha


Kontakt:
jesteśmy do państwa dyspozycji w każdy poniedziałek od  godz. 09;00 do godz. 11;00
budynek Urzędu Miasta  pokój  115   ( I piętro )
lub    
e-mail/  jadwigaadamczyk54@wp.pl     
tel. 663 433 111

Posiedzenie Rady dn. 07.07.2015r.
zatwierdzono jednogłośnie co następuje:

Przewodnicząca - Jadwiga Adamczyk
V-ce przewodnicząca - Alicja Szafran
Sekretarz - Zygmunt Krzyżanowski
Członkowie - Janusz Łakomy, Zofia Nowaczek, Halina Złotucha
Antoni Janoszczyk - Honorowy Członek Rady Seniorów


Z pracy Społecznej Rady Seniorów:
1) uchwała nr 1/2014 z dn. 03.11.14r. w sprawie bezpłatnych szczepień p/grypie dla osób 65+,
2) uchwała nr 2/2015 z dn. 23.02.15r. w sprawie tworzenia Dziennych Domów i Klubów„Senior- WIGOR” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, 
3) uchwała nr 3/2015 z dn. 23.02.15r.  w sprawie chodnika przy Delikatesach,
4) uchwała nr 4/2015 z dn. 16.03.15r. w sprawie linii elektrycznej przy ul. Pocztowej,
5) uchwała nr 5/2015 z dn. 16.03.15r. w sprawie Figury-Pomnika z 1920r. przy ul. Kolejowej,                                                                    
6) uchwała nr 6/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie remontu chodników w Opolu Lub,
7) uchwała nr 7/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie placu zabaw dla dzieci przy ul. 25-lecia PRL, 
8) uchwała nr 8/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie uwzględnienia potrzeb seniorów podczas rewitalizacji stadionu przy ul. Kolejowej,
9) uchwała nr 9/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie zabezpieczenia chodnika przy ul. Zajezierze Józefowska   
10) uchwała nr 10/2015 z dn. 20.04.15r. w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Lubelska, Puławska, Lipowa
11) interwencja dn. 12.05.2015r. w sprawie braku pokrywy na studzience telefonicznej ul. Kościelna i kontroli wszystkich pozostałych
12) uchwała nr 11/2015 z dn. 19.05.15r. w sprawie pustostanu - róg ulic Partyzancka i J. Piłsudskiego
13) uchwała nr 12/2015 z dn. 09.06.15r. w sprawie uchwalenia Programu "MIEJSKIEJ KARTY SENIORA"
14) uchwała nr 13/2015 z dn. 07.07.15r. w sprawie przystąpienia do Programu "Ogólnopolska Karta Seniora"  
15) uchwała nr 14/2015 z dn. 03.09.2015r. w sprawie pozyskania Partnerów do "Ogólnopolskiej Karty Seniora"
16) uchwała nr 15/2015 z dn. 03.09.2015r. w sprawie przystąpienia rady do projektu budżetu obywatelskiego
17) uchwała nr 16 z dn. 16.10.2015r. w sprawie zabezpieczenia środków na szczepienia p/grypie na 2016r.
18) uchwała nr 17 z dn. 16.10.2015r. w sprawie  zabezpieczenia środków na ławeczki na terenie miasta Opole Lub.     


FIRMY   HONORUJĄCE „OGÓLNOPOLSKĄ  KARTĘ  SENIORA" w OPOLU  LUBELSKIM          
=======================================================

Służba  zdrowia:
1)  lek. med. Barbara Dąbrowska ---  Opole Lubelskie  ul. Partyzancka 15
2)  mgr. Katarzyna  Pruchniak ----  laboratorium analityczne  ul. Fabryczna 13
3)  mgr. Mykhaylo  Startsev --- fizjoterapeuta  Opole Lub. ul. Kościuszki 5

Zakłady  usługowe:
1) Zakład fryzjerski „METAMORFOZA” Pani Danuta Włodarczyk  ---  ul. Strażacka 5
2) Usługi meblowe „ PPHU M. D. „ Pan  Marek Drozd   ---   ul. Fabryczna 4
3) „ OPTYK „  Pani  Agata  Złotucha  -----  ul. Fabryczna 13
4) Towarzystwo ubezp. „ WARTA” Pani  Zuzanna Pawlak  ---  ul. Partyzancka 4
5) Studio Zdrowia i Relaksu „AFRICANA” Pan Damian Kwiecień – ul. Lipowa 5

Sklepy:
 1)  Sklep obuwniczy  ---  Pani  Teresa Lipowska   -------   ul. Nowy Rynek 15
 2)  Sklep z gospod. domowym --- Pani  Izabela Madejek  --- ul. Fabryczna 7
 3)  Sklep wielobranżowy  ---  Pan Jan Anasiewicz   -------  ul. Stary Rynek 18
 4)  Sklep  tekstylny   ---  Pani  Anna Popiołek   -----------  ul. Lubelska 16
 5)  Sklep kosmetyczny   ---  Pani  Anna Giza  ----  ul. J. Piłsudskiego 7
 6) Firma Handlowo-Usługowa „HDAP” Pan Sławomir Lankamer --- ul. Kolejowa 4D