Karty usług

Karty Usług stanowię przewodnik i dokładną instrukcję jako załatwić konkretną sprawę w urzędzie.
Karta ta zawiera następujące informacje: 
- nazwa usługi oraz wydziału w którym można załatwić sprawę,
- wymagane dokumenty niezbędne do załatwienia określonej sprawy,
- informacja o miejscu złożenia dokumentu,
- terminie i sposobie załatwienia sprawy,
- czy istnieje opłata skarbowa w danej sprawie,
- godziny pracy Urzędu Miejskiego,
- informacje dodatkowe: podstawa prawna.

 

Karty Usług poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego

 1. Wydział Finansowo-Budżetowy

 2. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 3. Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju

 4. Wydział Spraw Obywatelskich

 5. Urząd Stanu Cywilnego