Oświadczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

2015-12-02 News
Oświadczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

W związku z ukazaniem się w gazecie „Wspólnota Opolska” z dnia 1 grudnia 2015 roku nierzetelnego w mojej opinii oraz manipulującego faktami artykułu pt. „Zamiast mieszkania proponują mi schronisko” autorstwa Pani Agnieszki Ciekot pragnę odnieść się osobiście do tej sprawy.

Pan Eugeniusz Soczyński, w artykule Pani Ciekot nazywany Edwardem, skierował do Burmistrza Opola Lubelskiego pismo z prośbą o przydzielenie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych gminy. Prośbę motywował tym, że dom w którym aktualnie przebywa grozi zawaleniem. Ze względu na fakt, że gmina nie dysponuje aktualnie jakimkolwiek wolnym lokalem, odpowiedź była odmowna. O sprawie jednak niezwłocznie poinformowany został Ośrodek Pomocy Społecznej, który ze względu na konieczność znalezienia szybkiego rozwiązania, zaproponował Panu Eugeniuszowi umieszczenie w schronisku w Puławach lub Lublinie wraz z ponoszeniem przez OPS pełnych kosztów pobytu i wyżywienia. Niestety Pan Eugeniusz z tej propozycji nie skorzystał, co poświadczył własnoręcznym podpisem. Zainteresowany jest stałym klientem Ośrodka Pomocy Społecznej, otrzymuje od lutego 2013 roku permanentną pomoc w postaci zasiłku stałego w pełnej możliwej kwocie która wynosi 604 zł. Wcześniej korzystał także z finansowej pomocy okresowej i celowej.

W późniejszym terminie, z polecenia Burmistrza Opola Lubelskiego sprawą ponownie zajęli się pracownicy gminy i ponownie próbowali przekonać Pana Eugeniusza do przyjęcia zaoferowanej formy pomocy. Niestety ponownie bez skutku. Pan Eugeniusz w obecności świadka, zadeklarował, że od 1 grudnia wyprowadzi się z domu i zamieszka u kolegi. Urzędnicy zastali wtedy pana Eugeniusza w domu, spożywającego alkohol w towarzystwie kolegi.

Pan Eugeniusz od 1982 roku zameldowany jest pod innym adresem niż adres nieruchomości w której przebywa (z poprzedniego miejsca zamieszkania został eksmitowany za niepłacenie czynszu). Stan budynku w którym zamieszkuje Pan Eugeniusz wskazuje jednoznacznie na wieloletnie zaległości jeżeli chodzi o jego stan techniczny, a zawalenie się dachu nie było wynikiem wichury lecz wieloletnimi zaniedbaniami stanu pokrycia dachu i jego przeciekaniem, co w okresie kilku lat doprowadziło do obecnej sytuacji i obciąża właściciela nieruchomości, który jest krewnym Pana Eugeniusza (obecnie przebywa za granicą). Z tego powodu, a także ze względu na to, iż Pan Eugeniusz nie jest właścicielem tej nieruchomości, niemożliwa jest pomoc w postaci remontu dachu, choć tego typu działania w innych przypadkach gmina za pośrednictwem OPS-u podejmowała.

W chwili obecnej na mieszkanie socjalne czeka ponad 40 rodzin, często ludzi młodych, pracujących, posiadających na utrzymaniu dzieci. Sytuacja Pana Eugeniusza, choć trudna, nie może być pretekstem do pominięcia tych osób.

W tej sytuacji jedyną formą pomocy jaką może zaoferować i dwukrotnie już zaoferował burmistrz i OPS jest umieszczenie Pana Eugeniusza w schronisku i poniesienie kosztów z tym związanych. Niestety Pan Eugeniusz uparcie odmawia przyjęcia pomocy, nie podając żadnych przyczyn.

Przytoczone powyżej fakty świadczą o tym, że za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej, burmistrz podjął wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia dopuszczalnej przepisami pomocy w sprawie Pana Eugeniusza. Niestety Pan Eugeniusz oczekuje pomocy innej niż ta zaoferowana. Bardzo chcielibyśmy móc rozpatrywać pozytywnie każdy wniosek o przydzielenie lokalu socjalnego ale niestety potrzeby są ogromne a możliwości gminy bardzo ograniczone. Zapewniam, że zarówno ja, jak i wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego oraz OPS-u nie są pozbawionymi serca robotami, ale ludźmi, którzy muszą działać w oparciu o przepisy prawa. Dlatego nie zgadzamy się na przedstawianie tej sprawy w taki sposób w jaki zrobiła to pani red. Ciekot. Gmina co roku przeznacza na pomoc społeczną ponad 10 mln zł. Nie można na podstawie jednego zmanipulowanego artykułu, ze z góry założoną tezą, oceniać działań burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w kwestii pomocy potrzebującym.

Z poważaniem
Dariusz Wróbel
Burmistrz Opola Lubelskiego